Bc. Marek Drobný

  • 775 691 115

 

 

 

 

Překvapivě pomáhám a chráním. Naše pracovní desatero:

1.) Ochrana a bezpečnost osob a majetku – nepokradeš
2.) Dohled nad občanským soužitím – nesesmilníš
3.) Dodržování obecně závazných vyhlášek – neporušíš
4.) Dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích – neublížíš
5.) Dohled nad veřejným pořádkem – odpadky nezahodíš
6.) Odchyty toulavých zvířat – pomáhej bližnímu svému
7.) Agenda nálezů – nepřivlastníš
8.) Likvidace potřeb po drogově závislých – nenakazíš se
9.) Pátrání po hledaných osobách a odcizených vozidlech – Nepromluvíš křivého svědectví.
10.) Nevezmeš jména Policejního nadarmo!

Potvrzením tohoto formuláře automaticky příjímate podmínky GDPR a souhlasíte s ukládáním a zpracováním vašich údajů na tomto webu, dle nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.
p

Rezervace termínu

Prosíme o vyplnění požadovaných políček pro upřesnění data a času vaší návštěvy.

 

 Staňkovského 1650

Čelákovice

(vchod z ulice rybářská)